ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomością zaczyna się już na etapie jej planowania. To wtedy trzeba odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania, które zdeterminują nasze dalsze działania. Nawet najmniejszy szczegół może mieć kolosalne znaczenie w końcowej fazie projektu. 

Kiedy uporamy się z tymi zagadnieniami i nieruchomość jest już użytkowana, staniemy przed kolejnymi decyzjami.

My wiemy jak właściwa opieka nad twoim majątkiem wpływa na jego wartość. Tu liczy się wiedza i doświadczenie, które utrzymują wartość Twoich pieniędzy.

Tworzymy przyjazne plany utrzymania nieruchomości, koniecznych remontów i modernizacji, które utrzymują wartość Twojej nieruchomości w kontekście zmian rynkowych, społecznych i klimatycznych.

Nasze doświadczenie z krajów skandynawskich oraz znajomość rynku amerykańskiego, szerokie kontakty w branży budowlanej i wiedza, pozwolą na rzetelną ocenę zakresu i czasu interwencji w nieruchomości, oszacowanie niezbędnych kosztów utrzymania oraz wykonanie wszystkiego zgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami.

Naszą normą w pracy jest analiza rentowności Twoich nakładów na utrzymanie stanu nieruchomości.

Ty masz majątek, my wiemy jak utrzymać jego wartość.

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE LUB DODATKOWE INFORMACJE


KONTAKT